Pazar ve Piyasa Araştırmalar

HYDRA, işletmelere yönelik ürün, marka, imaj ve pazar payı araştırmaları yapmaktadır. Bu araştırmalarda bilimsel araştırma teknikleri projenin niteliğine göre uygulanmaktadır. Firmaların taleplerine göre; ürün, marka, itibar ve müşteri memnuniyeti araştırmalarının yanı sıra, genel olarak Türk toplumunun, alışveriş, tasarruf, tüketim, tatil yapma, eğlenme ve spor alışkanlıklarını da değerlendirmektedir.

Bu çerçevede HYDRA, pazarda yer almak isteyenlerden pazar lideri olmak isteyenlere kadar geniş bir yelpazedeki müşterilerinin yatırım öncesi araştırmalarla yatırımlarına yön vermekte, pazar paylarını ölçmekte, kurumsal itibarlarını araştırmakta, benchmarking(kıyaslama) çalışmalarıyla rakiplerine göre nerede olduklarını tespit etmekte, müşterilerinin memnuniyetlerini ölçerek gerçek patronlarının tatmin seviyelerini belirlemektedir.

– Kurumsal İtibar Araştırmaları
– Benchmarking Araştırmaları
– Gölge Müşteri Araştırmaları
– Ürün ya da Marka Testleri

 • Ürünlere yönelik piyasaların özelliklerinin analizi
 • Ürün tercihinde ve artışında tüketici alışkanlıkları
 • Talep edilen ürün özellikleri,
 • Satış tahminleri

– İmaj Araştırmaları
– Kullanım Alışkanlıkları Araştırmaları
– Müşteri Profili Araştırması

 • Müşteri profilinde eğilimler veya olası değişiklikler

– Medikal Araştırmalar
– Sektör Analizleri

 • Piyasa Hacmi
 • Piyasa Segmentleri(bölümleri)
 • Piyasa Payı
 • Piyasadaki ürünlere yönelik piyasa potansiyelinin analizi ve yeni ürünler için talep tahminleri
 • Piyasa trendlerinin (gelişimi/eğilimi) analizi,
 • Piyasaların özelliklerinin analizi
 • Piyasa, kolaylıklar ve rekabet trendleri

– Yatırım Öncesi Pazar Araştırmaları
– Satınalma Davranışları Araştırmaları
– Dağıtım Kanalı Etkinliği Ölçüm Araştırmaları
– Müşteri Memnuniyeti Ölçüm Araştırmaları
– Çalışan Memnuniyeti Araştırmaları