Projelerimiz

Keçiören Belediyesi

 •  Keçiören İlçesi Sosyal Doku Araştırması
 •  Keçiören İlçesi Gençlerde Bağımlılık Araştırması
 •  Keçiören Belediye Hizmet Memnuniyet Algı Araştırması

Mamak Belediyesi

 •  Mamak Belediyesi Siyaset Araştırması

T.C. Kalkınma Bakanlığı

 •  İl ve İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi Analiz ve Eğitimi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı A vrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, WYG International Danışmanlık Ltd. Şti.

 •  Dezavantajlı Grupların Tespiti ve İstihdam Edebilirliklerinin Önündeki Engellerin Ortaya Çıkartılması Saha İşi

BOTAŞ -Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

 •  İç Müşteri Memnuniyet Araştırması Anketi ve Eğitimi 2015-2016

Armada Alışveriş ve İş Merkezi

 •  Gizli Müşteri Araştırması ve Raporu

MYA Grup ve Bosphorus Finans Gayrimenkul

 •  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Özel Hastanesi, Termal Turizm ve Rehabilitasyon Merkezi Yatırım Analizi ve Fizibilite Raporu

KOSGEB

 •  Çağrı Merkezi Memnuniyet Araştırması

Mersin Büyükşehir Belediyesi

 

 • Mersin Büyükşehir Belediyesi Seçmen Tercihleri Araştırması

 

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

 

 • Kadın İstihdamının Desteklenmesi için Büyükanne Projesi Etki Analizi

 

Türkiye İş Kurumu

 

 • 2018 Yılı İşgücü Piyasası Araştırması Akademik Danışmanlık Hizmeti

 

BOTAŞ – Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

 • İç Müşteri Memnuniyet Araştırması Anketi ve Eğitimi 2014 – 2015
 • İç Müşteri Memnuniyet Araştırması Anketi ve Eğitimi 2015 – 2016
 • İç Müşteri Memnuniyet Araştırması Anketi ve Eğitimi 2016 – 2017
 • İç Müşteri Memnuniyet Araştırması Anketi ve Eğitimi 2017 – 2018