Projelerimiz

Keçiören Belediyesi

  •  Keçiören İlçesi Sosyal Doku Araştırması
  •  Keçiören İlçesi Gençlerde Bağımlılık Araştırması
  •  Keçiören Belediye Hizmet Memnuniyet Algı Araştırması

Mamak Belediyesi

  •  Mamak Belediyesi Siyaset Araştırması

T.C. Kalkınma Bakanlığı

  •  İl ve İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi Analiz ve Eğitimi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı A vrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, WYG International Danışmanlık Ltd. Şti.

  •  Dezavantajlı Grupların Tespiti ve İstihdam Edebilirliklerinin Önündeki Engellerin Ortaya Çıkartılması Saha İşi

BOTAŞ -Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

  •  İç Müşteri Memnuniyet Araştırması Anketi ve Eğitimi 2015-2016

Armada Alışveriş ve İş Merkezi

  •  Gizli Müşteri Araştırması ve Raporu

MYA Grup ve Bosphorus Finans Gayrimenkul

  •  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Özel Hastanesi, Termal Turizm ve Rehabilitasyon Merkezi Yatırım Analizi ve Fizibilite Raporu

KOSGEB

  •  Çağrı Merkezi Memnuniyet Araştırması