Sosyal Araştırmalar

HYDRA; Kamu hizmetleri, Siyasal eğilim ve beklentiler, Sosyal sorumluluk ve sosyal politika, Kurumsal itibar konularında; hükümet kuruluşlarına, yerel yönetimlere, uluslararası kuruluşlara, sivil toplum kurulu
şlarına, ulusal ve uluslararası vakıflara ve özel şirketlere araştırma ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Küresel etkileri de göz ardı etmeksizin ülkemizde toplumsal hayata dair gerçekliklerin, olayların, olguların,  kurumların ve aktörlerin birbirleriyle nasıl bir etkileşim içinde olduklarını, bu etkileşimlerin kurulma, sürdürülme ve yeniden üretilme biçimlerini sosyal araştırmalar aracılığıyla ortaya koymaktadır.

 

HYDRA’nın sosyal araştırmaları, yürütülen çalışmanın gerektiği en uygun örneklem üzerinden, en uygun yöntem ve teknikleri kullanabilen sosyal bilimciler tarafından yürütülmekte ve elde edilen sonuçlar yorumlanarak, gerektiğinde topluma dönük politika ve stratejilerin belirlenmesine de ışık tutmaktadır.

Araştırma yöntemlerindeki metodolojik hassasiyeti çok önemseyerek, sadece toplumsal gerçeğin ortaya çıkartılması tek amacımızdır. Hedefimiz stratejileriniz için en güvenilir sosyolojik verileri sunmaktır.

– Sosyal Doku Araştırmaları
– Sosyal Değişim Araştırmaları
– Sosyokültürel Değişim Araştırmaları
– Sosyoekonomik Değişim Araştırmaları
– Sosyal Sınıflar Araştırmaları
– Sosyokültürel Gruplar Araştırmaları
– Sosyoekonomik Gruplar Araştırmaları
– Sosyal Değerler Araştırmaları
– Sosyal Kurumlar Araştırmaları
– Göç ve Yerleşim Araştırmaları
– Sosyal Hareketlilik Araştırmaları
– Toplumsal Eğilim Araştırmaları
– Tutum ve Davranış Araştırmaları